De stemming is gesloten!

Asfaltbreuk Overvecht

Onze oplossing is asfaltbreuk. We gaan in Overvecht letterlijk asfalt (op)breken. En de naam geeft ook aan dat dit voorstel een breuk is met de keuze voor royale asfaltwegen in Overvecht.

Op veel plaatsen gaan we het asfalt opruimen. Niet hele wegen, maar kleine stukjes, bijvoorbeeld een stukje midden op een kruispunt. Of ter hoogte van de stadsparken, of bij de basisscholen of bij u in de straat. 
Naar het volledige idee >>>

Blauwe Punten

Onze inzending ‘Blauwe Punten’ kent een integrale aanpak, gebaseerd op een acupunctuur-principe. Door locatie-specifieke interventies op de kleine schaal, zullen op de grote integrale schaal van de gehele wijk Overvecht tevens effecten bereikt worden.
Conventionele principes als ‘de drempel’, ‘de onderbreking’ en ‘de markering’ hebben wij vertaald in een serie interventies; de Blauwe Punten. Alle interventies hebben een sterke mate van overeenkomst en herkenbaarheid. Deze overkoepelende taal, rond en blauw, zorgen voor een herkenbaarheid van de 30 km-zones in de wijk.
Naar het volledige idee >>>

Informatiecampagne

We gaan weggebruikers informeren over de nieuwe maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid in Overvecht in de vorm van een campagne. Zowel met video als print (posters Abri’s). Dit doet Zeebenen Film niet alleen, maar juist met de bewoners van Overvecht. Het idee is om een bewonersredactieraad op te richten. Zij bepalen mee welke onderwerpen aan bod komen en hoe deze in beeld worden gebracht?
Naar het volledige idee >>>

Maatregelen Toolbox

De inrichting van een weg moet aansluiten bij het gedrag dat je van weggebruikers verwacht. Een straat waar de verblijfsfunctie duidelijk zichtbaar is zal eerder leiden tot langzaam rijden. Wij geven de verkeersruimte daarom terug aan de inwoners van Overvecht en transformeren samen met de lokale community de straten in Overvecht tot echte woonstraten: meer ruimte voor ontmoeten, groen, spelen, lopen en fietsen!
Naar het volledige idee >>>

Stempeldozen

Stedenbouwkundig is de wijk Overvecht opgezet als een stempelwijk, dit heeft ons geinspireerd om stempeldozen te ontwikkelen. Deze stempeldozen zijn gevuld met verschillende verkeersremmende maatregelen. Van de traditionele maatregelen (drempels, plateau’s e.d.) tot aan de meer vernieuwende inzichten om 30 km/u af te dwingen zoals een leefstraat en gedragsmaatregelen.
Naar het volledige idee >>>

Overvecht Onderweg app

Met Overvecht Onderweg profiteert de buurt als er veilig gereden wordt. Door de Overvecht Onderweg app op de smartphone te installeren sparen buurtbewoners automatisch punten als zij zich veilig door de wijk verplaatsen; te voet, op de fiets, of in de auto met de juiste snelheid.
Naar het volledige idee >>>

Actibump

Ons concept wordt verhandeld onder de naam Actibumb. Actibump is een dynamisch en selectief verkeerssysteem. Alleen die weggebruikers die zich niet aan de geldende snelheidslimieten houden, ondervinden hinder van het systeem.
Naar het volledige idee >>>

Verbindingsproject

Iedereen is onderdeel van de buurt en heeft daar een gevoel bij. We willen hiermee een meer ‘dorpse karakter’ geven aan Overvecht. Een wijk bestaande uit buurten met eigen ‘dorpskernen’ waarin mensen elkaar beter kennen en daardoor elkaar eerder durven aan te spreken.
Hoofdthema van dit verbindingsproject is het thema Veiligheid.
Dit gaan we met alle betrokkenen doorgronden. Ook met de ‘hardrijders’ die als bewoner aangesproken worden en mee doen.
Naar het volledige idee >>>

Buurtacties

Onze verkeerskundige heeft zich verdiept in infrastructurele maatregelen. Hij is van mening dat tijdelijke infrastructurele aanpassingen naar alle waarschijnlijkheid te kostbaar zijn om door te voeren in alle aangemerkte straten van de wijk Overvecht. Daarnaast zullen deze aanpassingen, door het uiterlijk van de huidige inrichting, te weinig effect opleveren. Wij verwachten het meeste rendement te kunnen behalen door het inzetten van buurtacties.

Zoals in elke woonwijk het geval is, is er ook in Overvecht sprake van veel bestemmingsverkeer - verkeersgedrag, of verandering daarin, moeten we dan ook in de buurt zelf aanpakken. VVN wil hiertoe buurtbegeleidingstrajecten aanbieden. 
Naar het volledige idee >>>