Op deze website staan de ideeën en de stappen die zijn gezet tot en met 14 april 2020 (bekendmaking prijswinnaars). Kijk voor actuele informatie op: www.utrecht.nl/30kmgoedidee.

Prijsvraag 30 km, goed idee

Rustig rijden, dat is veiliger en prettiger voor iedereen op de weg en ook voor de mensen die er wonen. Daarom willen we de maximumsnelheid op een aantal wegen in Overvecht omlaag brengen van 50 naar 30 km per uur. Er is geld om veel van deze wegen in de komende jaren aan te pakken, maar dat kost tijd. Wij vroegen bewoners en bureaus om ideeën hoe we de snelheid al eerder omlaag krijgen zonder dat de wegen meteen helemaal op de schop hoeven.

Winnaars prijsvraag bekend

De prijsvraag ’30 km, goed idee’ heeft twee winnaars: Plan Burezina en Asfaltbreuk Overvecht. Wethouder Lot van Hooijdonk maakte de winnende ideeën op 14 april bekend tijdens een goedbezochte digitale bijeenkomst van het Wijkplatform Overvecht.

Volgens de jury is Plan Burezina het winnende idee van de bewoners. Het buurtbewonersoverleg Burezina onderscheidt zich met een breed plan met maatregelen voor wegen en kruisingen. Zij hebben goed nagedacht over de veiligheid van de verschillende weggebruikers. Verkeersdeelnemers kunnen zich vrij eenvoudig aanpassen en zo goed voorbereid zijn op het verkeer. De jury verwacht dat  dit idee vrij gemakkelijk toepasbaar is en ook nog eens goed betaalbaar is.

Asfaltbreuk Overvecht van BVA Verkeersadviezen/buro Hollema is het winnende idee van de bureaus. De jury noemt het idee om letterlijk het asfalt op te breken een origineel uitgangspunt. Dat hier groen voor in de plaats komt sluit goed aan bij het groene karakter van de wijk Overvecht. Een creatief idee dat mooi kan worden uitgewerkt.

Natuurlijk is het de bedoeling dat we het winnende idee buiten op straat uitvoeren. We vragen de winnaar om hier verder met ons over mee te denken. Daarnaast willen we de winnaar met het beste idee belonen met een activiteit voor de straat. De winnaar van de bureaus krijgt een opdracht om het idee verder uit te werken,  zodat in de loop van 2021 de resultaten op straat zichtbaar zijn.

We zijn blij met deze en andere ideeën die we hebben ontvangen, in totaal waren het er ruim 100. De prijsvraag heeft laten zien dat veel bewoners en partijen in de wijk zich betrokken voelen bij de verkeersveiligheid in Overvecht.

Winnaar bureaus

 

Winnaar bewoners

Bewoners ideeën top 5

De beste ideeën van bewoners die doorgaan naar de laatste ronde zijn bekend, hieronder staan ze in willekeurige volgorde.

Plan Burezina
Dit idee is ontstaan na een buurtbewonersoverleg in Burezina. Als uitgangspunt is de situatie van de Donaudreef genomen, maar dit plan is breed inzetbaar in de rest van Overvecht en zorgt ervoor dat straten in zijn geheel worden aangepakt met kosteneffectieve maatregelen die zorgen voor visueel versmallen en het verkorten van zichtlijnen en daardoor snelheidsremmend werken. toon meer...

Zigzag wegen
Maak zigzag wegen om de automobilist te dwingen om snelheid te verminderen. Het goedkoopst en leukst voor de omgeving is om dit te doen met grote plantenbakken met veel soorten groen, waarbij er in elk seizoen iets bloeit. De plantenbakken kunnen in beheer worden genomen door de omwonenden om de buurt erbij te betrekken. Planten en bollen geleverd door de gemeente. Wel vangrails en rubbers om de bakken voor als het verkeerd gaat.

De Plantenbak
Plaats kunststof plantenbakken met groen langs deze wegen. Door langs de openbare weg meer groen te planten in afgebakende ruimtes, creëer je al een rustige omgeving. Hierbij letten mensen beter op en gaat de snelheid omlaag.

OKE, IK DOE MEE
Veel mensen rijden onbewust te hard terwijl ze dit eigenlijk helemaal niet willen. We hebben de neiging om ons te richten op het percentage wat altijd te hard rijdt. Ik denk dat de winst zit, in de groep mensen die onbewust wel eens te hard rijden. En als we deze groep mee hebben, denk ik dat er ook een aantal mensen die nu bewust te hard rijden ook hierbij willen horen. Mijn idee is dus gericht op bewustwording en mentaliteitsverandering naast fysieke oplossingen. toon meer...

Bloembakken voor veilig fietsen
Plaats bloembakken om de weg smaller te maken en geef ruimte aan de fiets die er langs kan zonder conflict met de auto (denk aan een fietsstrook). Bloembakken verfraaien Overvecht. Zet er bloemen in voor bijen en vlinders! Haal de middellijnen weg.

Bureaus ideeën top 3

De beste ideeën van bureaus die doorgaan naar de laatste ronde zijn bekend, hieronder staan ze in willekeurige volgorde.

Asfaltbreuk Overvecht
Onze oplossing is asfaltbreuk. We gaan in Overvecht letterlijk asfalt (op)breken. En de naam geeft ook aan dat dit voorstel een breuk is met de keuze voor royale asfaltwegen in Overvecht.

Op veel plaatsen gaan we het asfalt opruimen. Niet hele wegen, maar kleine stukjes, bijvoorbeeld een stukje midden op een kruispunt. Of ter hoogte van de stadsparken, of bij de basisscholen of bij u in de straat. 
Naar het volledige idee >>>

Blauwe Punten
Onze inzending ‘Blauwe Punten’ kent een integrale aanpak, gebaseerd op een acupunctuur-principe. Door locatie-specifieke interventies op de kleine schaal, zullen op de grote integrale schaal van de gehele wijk Overvecht tevens effecten bereikt worden.
Conventionele principes als ‘de drempel’, ‘de onderbreking’ en ‘de markering’ hebben wij vertaald in een serie interventies; de Blauwe Punten. Alle interventies hebben een sterke mate van overeenkomst en herkenbaarheid. Deze overkoepelende taal, rond en blauw, zorgen voor een herkenbaarheid van de 30 km-zones in de wijk.
Naar het volledige idee >>>

Maatregelen Toolbox
De inrichting van een weg moet aansluiten bij het gedrag dat je van weggebruikers verwacht. Een straat waar de verblijfsfunctie duidelijk zichtbaar is zal eerder leiden tot langzaam rijden. Wij geven de verkeersruimte daarom terug aan de inwoners van Overvecht en transformeren samen met de lokale community de straten in Overvecht tot echte woonstraten: meer ruimte voor ontmoeten, groen, spelen, lopen en fietsen!
Naar het volledige idee >>>

Inzendingen bewoners

Er zijn 4 categorieën met bewoners ideeën.

Inzendingen bureaus

Er zijn 9 ideeën van bureaus.

Bekendmaking winnaars 

Op dinsdag 14 april maakte wethouder Lot van Hooijdonk de winnaars bekend tijdens een digitale bijeenkomst van het Wijkplatform Overvecht van 20.30 tot 21.00 uur. Voorafgaand aan de bijeenkomst beoordeelde de jury de beste ideeën van bureaus en bewoners en kozen hieruit twee winnaars. U kon digitaal aanwezig zijn bij deze bijeenkomst.

We hebben voor deze vorm gekozen nadat de informatiemarkt en prijsuitreiking op 13 maart niet door konden gaan vanwege het coronavirus.

Wat gebeurt er met het resultaat? 

Op 2 maart sloot de stemming. De stemming telt voor 20% mee naast het oordeel van het beoordelingsteam. Zo  ontstond er een top 5 van ideeën van bewoners en een top 3 van ideeën van bureaus.  

Een onafhankelijke jury koos voor 14 april de winnaars: 1 uit de ideeën van bewoners en 1 uit de ideeën van bureaus.

Winnaar bewoners
Natuurlijk is het de bedoeling dat we het winnende idee buiten op straat uitvoeren. We vragen de winnaar om hier verder met ons over mee te denken. Daarnaast willen we de winnaar met het beste idee belonen met een activiteit voor uw straat. Denk bijvoorbeeld aan een straatfeest. De winnaar mag over de invulling zelf meedenken.

Winnaar bureaus
De winnaar van de bureaus krijgt een opdracht om het idee verder uit te werken.

 

Voorselectie

Er zijn meer dan 100 ideeën ingezonden door bewoners. Daaruit hebben wij een voorselectie gemaakt van 24 ideeën onderverdeeld in 4 categorieën. Bij de voorselectie hebben wij onder andere gelet op:

  • Helpt het om de snelheid omlaag te brengen?
  • Is het uitvoerbaar?
  • Is het goed betaalbaar?
  • Is het idee duurzaam?
  • Maakt het de buurt prettiger?
  • Is het idee origineel?
  • Draagt uw idee bij aan de samenwerking in de wijk?

Ideeën over meer handhaving, flitspalen of cameratoezicht vielen af omdat wij daar niet zelf over kunnen besluiten. Dit maakt zo’n idee niet goed uitvoerbaar. Ook ideeën over extra hoge drempels of rotondes vielen af. Dit soort maatregelen mogen niet in een 30km-zone en/of kosten veel geld.

Om welke wegen gaat het?

Bekijk de straten in Overvecht waar de gemeente de snelheid naar 30 km wil verlagen: 

Kaartje met straten die 30km worden

 

Voorbeelden

Dit zijn voorbeelden van straten in Overvecht waar vaak te snel gereden wordt:

Berezinadreef
Berezinadreef
Neckardreef
Neckardreef
Tigrisdreef
Tigrisdreef
Wolgadreef
Wolgadreef