Idee, zoals ingediend door  bureau:
Dingeman Deijs Architects

Blauwe Punten

acupunctuur voor verkeersremmende maatregelen

De toenemende densiteit van de inwoners in Utrecht vraagt om kwalitatieve ruimte voor iedereen: ‘Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen’. Een belangrijk onderdeel hiervan is de verkeersveiligheid van de wijk Overvecht. De komende jaren wordt de snelheidslimiet verlaagd van 50 km/u naar 30 km/u.

Onze inzending ‘Blauwe Punten’ kent een integrale aanpak, gebaseerd op een acupunctuur-principe. Door locatie-specifieke interventies op de kleine schaal, zullen op de grote integrale schaal van de gehele wijk Overvecht tevens effecten bereikt worden.
Conventionele principes als ‘de drempel’, ‘de onderbreking’ en ‘de markering’ hebben wij vertaald in een serie interventies; de Blauwe Punten. Alle interventies hebben een sterke mate van overeenkomst en herkenbaarheid. Deze overkoepelende taal, rond en blauw, zorgen voor een herkenbaarheid van de 30 km-zones in de wijk.
Een matrix van de verschillende interventies werkt als een catalogus aan mogelijkheden, welke locatie-specifiek toegepast kunnen worden. Gekoppeld aan verkeersproblematiek en budget kunnen de interventies gefaseerd toegepast worden.

Naast het afremmen van het gemotoriseerde verkeer, voegen de interventies ook kwaliteit toe aan de publieke verblijfsruimte. De typologie ‘drempel’ bevat bijvoorbeeld de mogelijkheid om een straat te transformeren van een doorgaande straat tot een speel- en leefstraat. De ‘onderbreking’ creëert situatie-specifiek groene (vegetatie) verblijfsplekken in de vorm van boombakken. En de ‘markering’ zorgt voor veiligere zones en verbindingen, waarin de toegankelijkheid en veiligheid voor voetganger en fietser gemarkeerd en geaccentueerd wordt. Alle typologieën samen kunnen uiteindelijk de vele voorzieningen die Overvecht rijk is met elkaar verbinden, waardoor er veilige routes voor iedereen ontstaan. Op deze manier kunnen door middel van verkeersremmende maatregelen, kansen benut worden om de leefbaarheid van wegen en de gezondheid van stadsbewoners te verbeteren.