De stemming is gesloten!

Gedragsmaatregelen

OKE, IK DOE MEE!
Veel mensen rijden onbewust te hard terwijl ze dit eigenlijk helemaal niet willen. We hebben de neiging om ons te richten op het percentage wat altijd te hard rijdt. Ik denk dat de winst zit, in de groep mensen die onbewust wel eens te hard rijden. En als we deze groep mee hebben, denk ik dat er ook een aantal mensen die nu bewust te hard rijden ook hierbij willen horen. Mijn idee is dus gericht op bewustwording en mentaliteitsverandering naast fysieke oplossingen. toon meer...

30 rijden is okee, houdt iedereen tevree
Maak het 30km/h rijden aantrekkelijk voor automobilisten door complimenten of positieve, opbouwende teksten op borden weer te geven. Het wegdek groot met '30 km' te bedekken. Ook rijbanen goed duidelijk weergeven zodat iedereen weet waar hij of zij hoort te rijden.
Iedereen houdt er van positief benaderd te worden. Maak het aantrekkelijk met kleuren en een groot lettertype. Dan is het zichtbaar en makkelijk te begrijpen.

30 km op de straat schrijven
Schrijf aan het begin van elke straat 30 op het asfalt. Ik woon zelf op de Minaretdreef en het is niet duidelijk dat dit een 30 km weg is.  

Auto welkom als gast, dan minder last
Laat automobilisten in de stad en de wijken weten dat zij voortaan welkom zijn als gast, dat zij wel de straten in mogen maar dat zij in een LEEFgebied komen. Span baniers met tekst: auto als gast, niemand tot last. Maak de wegen weer mooi, zoals de Waterweglinie, gebruik gekleurd asfalt, geef veel ruimte aan fietsers, laat auto’s (waar mogelijk) langer wachten bij verkeerslichten dan fietsers.  

Confronterende led−stroken
Langs en of midden op de rijbaan led-lampen in de weg plaatsen. De led-lampen volgen het voertuig en verkleuren als de bestuurder te hard rijdt. Hierdoor word de bestuurder continu geconfronteerd met zijn/haar rijgedrag. De led-lampen kunnen via een sensor snel aan zodat beweging op de rijbaan altijd verlicht is. De sensoren moeten afgesteld worden op elkaar. Zo kan er t/m 30km groen licht branden en over de 30km rood licht.  


Maatregelen bij scholen

Klaarover!
Net als vroeger, de klaar-over inzetten tijdens aanvang en einde van schooltijden. Het vergroot bewustwording van automobilisten.

Bagdad idee
Parkeerverbod / rijverbod rond scholen tussen 09.00 uur en 16.00 uur. 


Tijdelijke fysieke maatregel

OPTELSOM van 3
Idee 1: Verhoog de rijbaanscheiding in ruime bochten. De bocht Zambesi-/Nijldreef is bijvoorbeeld erg ruim. Automobilisten nemen de bocht snel en ruim. En ze rijden regelmatig op de tegengestelde rijbaan of halen elkaar zelfs in een bocht in. Maak deze bochten veiliger door een gekleurde verhoogde middenscheiding (hoogte 6 à 8 cm) in de bocht aan te brengen. Maak wel onderbrekingen in de middenscheiding bij de bestaande oversteekplekken voor fietsers en voetgangers. Dit kan in vergelijkbare bochten worden toegepast, zoals bijvoorbeeld einde Tigrisdreef richting de Ammandreef. toon meer...

Zigzag wegen
Maak zigzag wegen om de automobilist te dwingen om snelheid te verminderen. Het goedkoopst en leukst voor de omgeving is om dit te doen met grote plantenbakken met veel soorten groen, waarbij er in elk seizoen iets bloeit. De plantenbakken kunnen in beheer worden genomen door de omwonenden om de buurt erbij te betrekken. Planten en bollen geleverd door de gemeente. Wel vangrails en rubbers om de bakken voor als het verkeerd gaat.

Plan Burezina
Dit idee is ontstaan na een buurtbewonersoverleg in Burezina. Als uitgangspunt is de situatie van de Donaudreef genomen, maar dit plan is breed inzetbaar in de rest van Overvecht en zorgt ervoor dat straten in zijn geheel worden aangepakt met kosteneffectieve maatregelen die zorgen voor visueel versmallen en het verkorten van zichtlijnen en daardoor snelheidsremmend werken. toon meer...

Groene obstakels
Lage betonnen 'plantenbakken' als drempels, waar tussendoor geslingerd wordt. Je wordt dan wel gedwongen om te remmen. De plantenbakken kunnen gevuld worden met wilde bloemenzaad, weer leuk voor de insecten. Een mengsel dat niet te hoog wordt, zodat het zicht niet belemmerd wordt. Hiernaast passen nog steeds fietsstroken.  

Snelheid omlaag
Een wegversmalling maken met een drempel. Met een wegversmalling moet je al afremmen, een drempel haalt nog meer snelheid eruit.

Bloembakken of betonnenblokken
Bloembakken of betonnen blokken neerzetten waar men zigzaggend door heen moet rijden. Om de snelheid er uit te halen.  

Bloembakken voor veilig fietsen
Plaats bloembakken om de weg smaller te maken en geef ruimte aan de fiets die er langs kan zonder conflict met de auto (denk aan een fietsstrook). Bloembakken verfraaien Overvecht. Zet er bloemen in voor bijen en vlinders! Haal de middellijnen weg.  

Tijdelijke verhoging
Op het parkeerterrein bij winkelcentrum Overvecht liggen op dit moment (december) een soort kleine verhogingen. Deze zijn zeer vervelend voor autorijders. Plaats dit soort verhogingen in een straat. Gaat het goed met de snelheid in de straat, schuif ze dan naar een volgende straat door.

Chicane
Chicanes zijn onnatuurlijke bochten in de weg, die je in de weg kunt creëren met obstakels. Die obstakels kan je inrichten met groen. Op deze manier kan je de snelheid verlagen.

Trilstrepen
Witte dikke strepen over de breedte van de weg plaatsen en om de zoveel meter herhalen. De strepen zorgen voor flinke trillingen en zelfs schade als je er met te hoge snelheden overheen rijdt.

De Plantenbak
Plaats kunststof plantenbakken met groen langs deze wegen. Door langs de openbare weg meer groen te planten in afgebakende ruimtes, creëer je al een rustige omgeving. Hierbij letten mensen beter op en gaat de snelheid omlaag.


Blijvende fysieke maatregel

Drempels
De drempels zoals op de grote parkeerplaats van het winkelcentrum kunnen heel goed passen in de 30 km zone. Dan zal veel minder hard gereden worden. 

Rechte wegen -> bochtjes/slingers maken 
In Overvecht zijn veel rechte brede wegen. Door bochtjes of slingers te realiseren in de weg moeten automobilisten automatisch afremmen. Bij scholen duidelijk aangeven dat er een school zit.

Fietsstroken
Op de Neckardreef, en vergelijkbare straten, fietsstroken maken. Zodat fietsers zich veiliger op de Neckardreef kunnen begeven. Dit zorgt er automatisch voor dat automobilisten zachter gaan rijden omdat de weg voor automobilisten smaller is. Dit is een relatief kleine ingreep waardoor mensen zich wel gelijk veiliger voelen. 

Wegen Overvecht
Breng aan weerskanten van de asfaltwegen een rode fietsstrook aan en om de zoveel meter een drempel. Zie ook de herinrichting prinses Irenelaan / Pionstraat als voorbeeld.

Groen Gegolfd
De wegen groen en golvend/zigzaggend maken. Door grote golvende bakken of een zigzaggende/golvende strook te plaatsen in het midden van de wegen. Groot en breed genoeg voor bomen, wandelpaden, banken en zit/werkplekken. Je houdt dan aan weerszijden genoeg plek over voor auto’s die achter elkaar moeten rijden en die hierdoor niet hard kunnen rijden omdat ze de golvende lijnen van de middenstrook moeten volgen. Fysiek wordt het zo onmogelijk hard te rijden. Een groene laan waar ook mensen lopen en vertoeven nodigt meer uit om met gepaste vaart te rijden.

Parkeervak wordt groenvak
Haal alle parkeervakken weg en maak daar groen van. De auto's komen op straat en zorgen dan voor een natuurlijke versmalling. Hef tevens alle parkeerverboden op.