Idee, zoals ingediend door  bureau:
XTNT

Maatregelen Toolbox

Prijsvraag 30 km, goed idee!

De inrichting van een weg moet aansluiten bij het gedrag dat je van weggebruikers verwacht. Een straat waar de verblijfsfunctie duidelijk zichtbaar is zal eerder leiden tot langzaam rijden. Wij geven de verkeersruimte daarom terug aan de inwoners van Overvecht en transformeren samen met de lokale community de straten in Overvecht tot echte woonstraten: meer ruimte voor ontmoeten, groen, spelen, lopen en fietsen! Voor de inrichting van de verblijfsruimte vormen experts en burgers een coalitie. Samen met de bewoners (en ondernemers) uit de woonstraten geven we hun straat een nieuwe (tijdelijke) inrichting die de verblijfsruimte van de straat extra benadrukt.

Hiervoor gebruiken we een toolkit met flexibel inzetbare middelen om de straat te transformeren. Denk aan straatmeubilair, bomen, opvallende printen op de weg of meer groen in de straat. De lokale community kan vervolgens de inrichtingsvariant testen op de dagelijkse gang van zaken en ervaren wat werkt en wat niet. Indien bepaalde keuzes niet blijken te werken is een aanpassing laagdrempelig te maken. Zo werken we naar een inrichting van de straat die aansluit bij de wensen en behoeftes van mensen. Al lerende wordt de variant geoptimaliseerd, met als uitgangspunt dat de verblijfsfunctie dominant blijft over de verkeersfunctie. Na een proefperiode worden de ervaringen gebundeld en meegenomen in het definitieve ontwerp van de straat wanneer deze wordt aangepakt.  

Tijdelijke speelplaatsen
Tijdelijke speelplaatsen die met een hekwerk zijn afgeschermd van de rijbaan én het plaatsen van bomen in verplaatsbare bloembakken.
Fietsrekken
Realiseren fietsenrekken en/of deelfietssystemen om de fiets een duidelijkere plek te geven in het straatbeeld.
Speelmogelijkheden
Aanbrengen van speelmogelijkheden op of naast de straat (zoals bijvoorbeeld een schaakbord).

 

Print op rijbaan
Aanbrengen opvallende print of afbeelding op de rijbaan om verblijfsfunctie te benadrukken.
Straatkunst
Gedeeltelijk afsluiten van straten met meubilair, bloembakken en straatkunst.
Versmallen rijbaan
Versmallen en/of vervangen rijbaan voor grasbetontegels waardoor straatprofiel wordt versmald (én waterafvoer en verkoeling openbare ruimte verbetert).