Idee, zoals ingediend door  bureau:
BVA Verkeersadviezen/buro Hollema

Asfaltbreuk Overvecht

Hoe kan de te hoge snelheid van het verkeer op diverse wegen in Overvecht met eenvoudige, snel uitvoerbare en goedkope maatregelen worden aangepakt? Dat is de vraag die die wij samen met u willen beantwoorden.
Asfaltbreuk
Voorbeeld van een maatregel: door midden op de rijbaan een strook asfalt te vervangen door roosters die worden gevuld met gras, ontstaat een vriendelijker wegbeeld en wordt autoverkeer geremd.

Onze oplossing

Onze oplossing is asfaltbreuk. We gaan in Overvecht letterlijk asfalt (op)breken. En de naam geeft ook aan dat dit voorstel een breuk is met de keuze voor royale asfaltwegen in Overvecht.

Op veel plaatsen gaan we het asfalt opruimen. Niet hele wegen, maar kleine stukjes, bijvoorbeeld een stukje midden op een kruispunt. Of ter hoogte van de stadsparken, of bij de basisscholen of bij u in de straat.

Of........? Noemt u het maar, want de plekken waar we dit gaan doen, worden samen met u en de andere wijkbewoners bepaald.

Tenminste, als u mee wilt doen met
de meedenkgroep. Want er komt een meedenkgroep die een centrale plaats krijgt in het ontwerpproces. Als u daar geen tijd voor heeft of geen zin in hebt, geen probleem. Er komen ook andere mogelijkheden om uw ideeën en mening te geven. Op de plaatsen waar het asfalt wordt verwijderd, moet iets anders terugkomen. In ons voorstel is dat vooral veel groen: bomen, planten en bloemen. In deze samenvatting vindt u enkele voorbeelden van hoe de Dreven in Overvecht met simpele ingrepen, er veel groener uit kunnen gaan zien. En veiliger worden, natuurlijk!

 

Waarom wordt er nu te hard gereden?

Om een probleem op te lossen, is het nodig om eerst de oorzaak daarvan te kennen. Waarom wordt er te hard gereden in Overvecht? Wij denken dat die oorzaak vooral ligt in het uiterlijk van de (meeste) wegen in de wijk. Want de Dreven in Overvecht zijn op dit moment volledig ingericht op een vlotte doorstroming van het autoverkeer:

  • Brede wegen, tot liefst 9 meter, die de auto letterlijk alle ruimte geven;
  • Lange rechte (voorrangs-)wegen, waardoor automobilisten ongehinderd en hard kunnen rijden, maar ook worden uitgenodigd het gaspedaal diep in te trappen;
  • Verhardingen in asfalt, waardoor (hard) rijden comfortabel mogelijk is;
  • Kant -en asmarkering (lijnen op de weg), hulpmiddelen die de automobilist helpen om zich snel te kunnen verplaatsen en goed baan te houden en
  • Vrijliggende fietspaden en fietsstroken, veilig voor de fiets, maar ook prettig voor de automobilist, die immers geen ‘last’ heeft van fietsers op de weg. Bovendien geven fietsstroken een (visuele) scheiding van auto- en fietsverkeer, wat voor de automobilist de indruk van een ‘eigen’ ruimte geeft. En bij wegen met vrijliggende fietspaden is dit nog sterker het geval.

Het is daarom niet verwonderlijk dat er te hard wordt gereden, want hard rijden wordt optimaal gefaciliteerd. En dát is wat we met ons voorstel gaan veranderen!

Omdat de gemeente snel aan de slag wil is ze op zoek naar maatregelen die snel uitgevoerd kunnen worden. Én goedkoop zijn. Want grote reconstructies van wegen en wijken zijn erg duur. De maatregelen die wij voorstellen zijn

simpel én goedkoop. De uitvoering kan dus snel. Maar wat is er dan bijzonder en anders aan, zult u denken. Dat geven we aan op de volgende bladzijde.

Benzingadreef
De Berezinadreef: 9,00 meter breed, asfalt, as-markering . De weg is breed genoeg voor 4 personenauto’s naast elkaar. Waarom zou je hier rustig rijden.....!?
Opnieuw de Berezinadreef. Maar nu met 2 boomvakken midden op rijbaan, waardoor het rechte, doorgaande wegbeeld onderbroken wordt, wat een gunstig effect heeft op de snelheid en de omgeving
Afbeeldingen

 

Wat gaan we doen ? 

Als Asfaltbreuk wordt gekozen, wordt als eerste een begeleidings- en meedenkgroep met bewoners ingesteld. Deze groep wordt nauw betrokken in het hele ontwerpproces. De wijze waarop dat gebeurt, bepalen we in overleg met de gemeente.

Daarna gaan we een maatregelencatalogus samenstellen. Met een uitwerking van de ideeën zoals die in deze samenvatting zijn aangegeven. En: in de catalogus worden ook de (winnende) ideeën uit de bewoners- prijsvraag opgenomen. Per maatregel maken we een foto-impressie en geven we in ieder geval aan wat het toepassingsgebied is, wat de effectiviteit en de kosten zijn en wat de plussen en minnen van de maatregel zijn.

Daarna gaan we samen met de meedenkgroep vaststellen wat de meest problematische locaties en de locaties waar maatregelen het meest gewenst zijn.

Naast de meedenkgroep spelen ook de andere bewoners van Overvecht daarbij een rol natuurlijk. De wijze waarop we die inwonerserbij gaan betrekken, bespreken we met de gemeente en begeleidings-groep. U kunt hierbij denken aan één of enkele inloopbijeenkomsten, via een internet- inventarisatie, via schriftelijke enquêtes, via schetssessies of via een combinatie van methoden. In gezamenlijkheid gaan wij de best passende methode(n) bepalen.

Daarna gaan wij aan de slag met de resultaten vanuit de inventarisatie. Wij maken daarbij een verkeerskundige en civieltechnische toets en kostenraming. We kijken daarbij o.a. of afzonderlijke maatregelen in het totaalbeeld passen, er voldoende rekening is gehouden met hulpdiensten en openbaar vervoer, naar beheer en onderhoud, naar berijdbaarheid en verkeersveiligheid, zoals bijvoorbeeld zichtbaarheid bij duisternis en de toegankelijkheid voor het langzaam verkeer.

 

eenvoudige maatregel
Voorbeeld van een eenvoudige maatregel. Met uitzondering van het fietsgedeelte, wordt het asfalt vervangen door grasroosters waardoor het doorgaande wegbeeld wordt onderbroken en snel rijden oncomfortabel is.

Waar komen welke maatregelen?

Omdat we het plan samen met bewoners gaan maken, kunnen we nu geen plan presenteren. U heeft wel een aantal voorbeelden gezien van maatregelen die we gaan toepassen. Doordat de maatregelen eenvoudig realiseerbaar zijn en ook eenvoudig in maat en vorm kunnen worden aangepast, kunnen ze op vrijwel iedere plek worden toegepast.

Geef uw stem!

Als U ook vindt dat de verkeersveiligheid in Overvecht verbeterd moet worden en tegelijkertijd uw buurt groener en prettiger wilt maken, stem dan op ‘Asfaltbreuk’. En meldt un als dit een winnende inzending wordt, straks aan voor de meedenkgroep.

Boom
AsfaltbreukGroot2
AsfaltbreukGroot 3