Idee, zoals ingediend door  bureau:
DOK030

Verbindingsproject

‘Als ik aan Overvecht denk? Overvallen, slechte gezondheid, eigenlijk wat ik in de media lees’ (uitspraak HU student die aan Learning Lab in Overvecht mee deed, 2019)

Een algemeen beeld gedeeld door veel mensen die buiten Overvecht wonen...maar als je in Overvecht woont zoals wij, dan weet je dat je eigenlijk nergens anders zou willen wonen!
Groen, wijds, multicultureel en ja, ook rustig!
Helaas kloppen de cijfers wel dat het gezondheidsniveau onder het gemiddelde is.
Als je je buren niet (goed) kent, zou je in de anonimiteit kunnen opgaan met al die flats.
En ja, er wordt vaak verschrikkelijk hard gereden, ook aan onze weg waar alle kinderen spelen. Allemaal factoren die het gevoel van veiligheid in het geding kunnen brengen.
Wat als je dit gevoel samen echt onder woorden kon brengen en daar samen iets aan zou doen? 
Dan tackle je gelijk meerdere probleemgebieden: veiligheid, gezondheid, eenzaamheid, betrokkenheid.

En hoe?

Overvecht is een enorme wijk.
Door de wijk op te delen in buurten, ieder met een eigen ‘identiteit’, kunnen we met de bewoners en andere gebruikers (ondernemers, leerlingen, medewerkers) aldaar deze identiteit versterken én gelijk de verkeerssituatie verbeteren. En zonder ingrijpende maatregelen, conform Categorie A Mobiliteitsplan.
Iedereen is onderdeel van de buurt en heeft daar een gevoel bij. We willen hiermee een meer ‘dorpse karakter’ geven aan Overvecht. Een wijk bestaande uit buurten met eigen ‘dorpskernen’ waarin mensen elkaar beter kennen en daardoor elkaar eerder durven aan te spreken.
Hoofdthema van dit verbindingsproject is het thema Veiligheid.
Dit gaan we met alle betrokkenen doorgronden. Ook met de ‘hardrijders’ die als bewoner aangesproken worden en mee doen.
En met deze opgedane inzichten, gaan we samen een creatieve uiting geven per buurt aan de 30 km zones. Uitingen die de hardrijders op innovatieve wijze doen inzien dat we hier met z’n allen veilig willen leven.
Zo brengen we de mogelijke ‘hardrijders’ in contact met andere bewoners en ontstaat er wederzijdse inleving in elkaars werelden en gevoel van veiligheid.
Wat voor de één veiligheid is zoals ‘s avonds over straat kunnen lopen, kan voor de ander al zijn dat ze ‘s avonds niet meer de deur op slot hoeven te doen na 19.00...
Daarnaast is het altijd makkelijker om een inmiddels bekende aan te spreken op gedrag, dan een onbekende. Er is zelfs een verzachting van de ervaring van overlast, als er ook persoonlijk contact is geweest. Zeker als dit op een plezierige laagdrempelige manier is geweest.
We creëren een speels creatief veld waarin bewoners van ogenschijnlijke ‘andere werelden’ samen iets maken en samen de buurt verfraaien. Zo verduurzaam je de ontmoeting en veranker je het gezamenlijk gevoel.

Andere voordelen van een dergelijke aanpak:
 • Het sluit aan bij de wens van de herinrichting De Buurt om de wijk op te splitsen in delen
 • In gesprek tijdens de creatieve sessies, kunnen we andere behoeftes in kaart brengen
 • Dit kunnen we, met medeweten, doorgeven aan instanties met wie we samenwerken bv Dock
 • En we zijn gelijk bezig met andere thema’s van positieve gezondheid zoals eenzaamheid
Mogelijk voorbeeld in de wijk: 
 • Er staan huizen, flats en winkels aan de Kaap Hoorndreef
 • De namen van de dreven hebben met dat geografisch gebied te maken, nl zuidelijke halfrond
 • Op creatieve wijze gaan we met elkaar onderzoeken wat ieders buurtgevoel is
 • Plus wat ieders persoonlijk gevoel van veiligheid is, niet enkel verkeersveiligheid
 • Dan kiezen bewoners een creatieve uiting wat past bij zowel het buurt- als veiligheidsgevoel
 • Bv het beschilderen van een drempel met een beeld wat wijst op beide thema’s
 • In het voorbeeld hieronder is het een gletsjer met daarin een kind dat veilig in een hand slaapt
 • Dit brengen we samen aan in de buurt op de plekken die we samen kiezen, ook met de ‘hardrijders’
 • Het is dan bijna voor de handliggend dat iedereen minder hard over een drempel met zo’n beeld rijdt
 • Uiteraard gebeurt dit onder onze begeleiding én in overleg met de gemeente.
Straat leeg
Straat met tekening
Samenwerkingen: 
 • Zowel Dok030 en AllOne werken altijd samen met relevante partijen in de wijk
 • We weten namelijk dat iedere organisatie haar eigen kracht, passie en netwerk heeft
 • Per buurt zullen we met de desbetreffende organisaties, bewoners, ondernemers, leerlingen werken
 • We werken uiteraard graag samen met de andere gekozen 30 km initiatieven en bewonersideeen
 • En bestaande initiatieven, bv ‘Wij gaan weer naar school’, zullen we in overleg integreren in het project
En waarom Dok030 en AllOne
 • Dok030 staat voor ondernemerschap in de wijk, ook voor mensen met een afstand tot die markt
 • AllOne verbindt bewoners door creativiteit en brengt dit met bewoners terug in hun leefomgeving
 • Beide organisaties staan voor hetzelfde, namelijk mensen in hun kracht zetten
 • Beide organisaties hebben met elkaar samengewerkt en onderschrijven elkaars missies
 • Beide organisaties hebben een rijk verleden en heden aan werken in Overvecht
 • Beide organisatie zijn gevestigd in Overvecht en begrijpen de specifieke perikelen ervan
 • Beide teams wonen ook in Overvecht, en willen niks liever dan hun buurt nog mooier en veiliger maken

Voorbeelden van empowerment en verbinding kunt u hier bekijken: Dok030 + AllOne

De buurt verfraaien met kunst en te samen met bewoners bespaart kosten en is effectiever: 

Als bewoners betrokken worden bij een proces in de openbare ruimte, zal deze eerder gaaf blijven.
Als voorbeeld ons project OnGein = een audiotour met bewoners en leerlingen die nu nog te beluisteren is: 

 • Zeven jaar klaagden bewoners bij de gemeente over leerlingen die overlast bezorgden 
 • Dit kostte de gemeente veel werkuren om de klachten te behandelen 
 • En uren van de wijkcoördinatoren om bewoners te woord te staan 
 • Er waren ook plannen om de tramhalte en de ingang van de school te verplaatsen 
 • Maatregelen om te zorgen voor zo min mogelijke fysieke contact tussen de groepen 
 • AllOne werd erbij gehaald en kwam met het voorstel de groepen juist samen te brengen 
 • Niet in een praatsessie waar beide groepen wellicht in de verdediging zouden schieten 
 • Maar door een gezamenlijk onderwerp te kiezen en die tot een creatieve uiting te brengen 
 • Het werd een audiotour met verhalen over ‘kattenkwaad’ die online te beluisteren is 
 • En in dat jaar is er geen enkele klacht meer gekomen van bewoners over de leerlingen 
 • Zet de bedoelde kosten van de ingrepen tegen de kosten van dit project en tel uit je winst! 
 • Audiotour met bewoners en jongeren tegen overlast