Idee, zoals ingediend door  bureau:
Mobypeople
 

Stempeldozen

Prijsvraag

De Gemeente Utrecht heeft een prijsvraag uitgeschreven om ideeën op te halen voor de transformatie van de wijk Overvecht van 50 kilometer per uur naar 30 kilo- meter per uur. Mobypeople denkt graag mee met de gemeente Utrecht en is met 6 van haar adviseurs tot een verfrissend plan gekomen.

De wijk Overvecht is een typische naoorlogse wijk. Toen de wijk ontwikkeld werd was de auto het belangrijkste vervoermiddel waar rekening mee gehouden moest worden. Dit zie je terug in de grote en brede wegen maar in de groene binnenruimtes in de bouwblokken waar de auto vaak dominant aanwezig is.

Kansen

De kansen die we zien voor Overvecht zijn het creëren van buurtjes, gebruik maken van de bestaande groenstructuur, beter verdelen van de parkeercapaciteit en de grote ruimte tussen de gevels. Naast het verhogen van de verkeersveiligheid in de wijk zorgt onze aanpak ook voor een verbetering van de leefbaarheid en verduurzaming van de wijk.

Voorstel

Stedenbouwkundig is de wijk Overvecht opgezet als een stempelwijk, dit heeft ons geïnspireerd om stempeldozen te ontwikkelen. Deze stempeldozen zijn gevuld met verschillende verkeersremmende maatregelen. Van de traditionele maatregelen (drempels, plateau’s e.d.) tot aan de meer vernieuwende inzichten om 30 km/u af te dwingen zoals een leefstraat en gedragsmaatregelen.

Samen met de gemeente en andere belanghebbenden worden aan het begin van het project verschillende stempels met diverse maatregelen per stempeldoos ontworpen.

Plattegrond 1960
1960
Plattegrond 1970
1970
Menten interactie
Interactieve tijdelijke invulling van een voormalig parkeerplaats
Fietsvlonder
Stemlepdozen

Met het transformeren van 50 naar 30 gaat ruimte ontstaan. Deze dient zoveel mogelijk benut te worden om andere kwaliteiten in de wijk te brengen. Zodat ook deze weer een positieve impuls geven aan de leefbaarheid van de wijk.

Tijdens bewonersbijeenkomsten in de straat wordt gewerkt met een gedetailleerde kaart van hun eigen straat waarop bewoners letterlijk met de stempels uit bovenstaande stempeldozen de maatregelen voor hun straat kunnen bepalen.

Uitgangspunt is dat de gemeente en de bewoners van Overvecht gezamenlijk tot een gedragen plan moeten komen. De praktijk elders in Nederland en Utrecht wijst uit dat zonder draagvlak een snelheid van 30 km/u niet nageleefd wordt.