Idee, zoals ingediend door  bureau:
Zeebenen Film

Informatiecampagne

WAAROM ZOU IK 30 KM/U MOETEN RIJDEN?

Wat denk je als er in jouw straat in jouw wijk opeens obstakels zijn gezet om jouw snelheid te beperken? Je ziet overal nieuwe borden langs de weg met 30 km/u. Misschien staan er wel high tech snelheidscamera’s. Je eerste gedachten zijn waarschijnlijk: Ik word betutteld als een klein kind. Wie bepaalt hoe hard ik hier mag rijden? Met de 50 km/u die we eerst mochten rijden, dat ging toch altijd prima. Ik heb nooit een ongeluk gehad of veroorzaakt!

Helpen deze gedachten om jou, als weggebruiker, je snelheid aan te laten passen naar 30 km/u? Hoogstwaarschijnlijk niet! Je ziet de maatregelen alleen maar als beperking van je vrijheid. Je weet namelijk niet waarom je opeens nog maar 30 km/u mag rijden.

Daarom wil Zeebenen Film weggebruikers meenemen in het proces waarom de gemeente tot bepaalde beslissingen is gekomen. Waarom is 30 km/u veiliger. Maar ook laten we zien hoe oplossingen uiteindelijk in de praktijk zijn gebracht.
We gaan weggebruikers informeren over de nieuwe maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid in Overvecht in de vorm van een campagne. Zowel met video als print (posters Abri’s). Dit doet Zeebenen Film niet alleen, maar juist met de bewoners van Overvecht. Het idee is om een bewonersredactieraad op te richten. Zij bepalen mee welke onderwerpen aan bod komen en hoe deze in beeld worden gebracht?

De campagne laat weggebruikers zien wat de invloed is van hun rijgedrag op de verkeersveiligheid voor de buurt en de bewoners. Als je als weggebruiker bewust bent van de risico’s en bewust bent van je eigen invloed op de verkeersveiligheid, ben je eerder geneigd je gedrag aan te passen en wel 30 km/u te rijden. Je weet nu immers waarom je dat doet. Je bent je er nu bewust van geworden.

De campagne richt zich op gedragsverandering. Wanneer gedragsveranderingen plaats hebben volgens de leercirkel van Onbewust Onbekwaam, via Bewust Onbekwaam en Bewust Bekwaam naar Onbewust Bekwaam zijn die het meest duurzaam oftewel die blijven het beste hangen. Het gedrag is dan langdurig veranderd.

Door het geven van vele voorbeelden in de wijk Overvecht gaan we het gedrag van weggebruikers veranderen. Met video-items over: Wat is snelheidsbeleving? Nemen we snelheid allemaal hetzelfde waar? Wat zijn de gevaarlijkste kruispunten in Overvecht en wat maakt ze zo gevaarlijk? Wat zijn oplossingen van bewoners en welke oplossingen stellen deskundigen voor? Waar verschillen de oplossingen van beide partijen en hoe kunnen ze bij elkaar komen?

De boodschapper van de campagne zijn de bewoners van Overvecht. Ik ben ervan overtuigd, dat wanneer je goed kan laten zien welke problemen sommige bewoners van Overvecht ervaren met de verkeersveiligheid, dat weggebruikers geneigd zijn om bij te dragen om hun eigen wijk veiliger te maken. Je ziet in de campagne namelijk voor wie je het doet. Je houdt je aan de regels voor de bewoners en niet voor de gemeente of de politie.

We willen in de campagne graag gebruik maken van influencers. Bekende Overvechters, artiesten, sporters, maar ook van de lokale ondernemers. Ondernemers zijn ook weggebruiker in de wijk. We willen zelfs met AVO’s gaan werken. Een AVO is een Ambassadeur van de Verkeersveiligheid Overvecht. Deze titel mag je pas voeren als je werkelijk een concrete maatregel hebt genomen binnen je bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld een pizzabedrijf stuurt zijn koeriers niet de straat op met de boodschap dat de pizza’s zo snel mogelijk bij de klant moeten worden afgeleverd, maar dat ze op tijd moeten zijn. Dat geeft een heel andere impuls aan de koeriers. Als je snel moet zijn ben je eerder geneigd om verkeersregels te overtreden. Het moet zo snel mogelijk kost wat kost. Als je een tijd afspreekt met de klant die haalbaar is, dan kan je je gewoon aan de regels houden. De klant en jij hebben immers een tijd afgesproken. Alle verwijzingen in advertenties naar snelheid moeten vervangen worden door teksten als: Onze pizza’s zijn altijd op tijd.

Wat zou het mooi zijn als bewoners van Overvecht bedrijven en dienstverleners in de wijk konden beoordelen op hun verkeersveilige gedrag. Stel dat je ziet dat een thuisbezorger van boodschappen altijd te hard rijdt, geef dan het bedrijf een slechte review. Uit onderzoek is gebleken dat mensen bereid zijn over te stappen op een andere bezorger als zij niet bijdragen aan de verkeersveiligheid in Overvecht. Zo kan je als consument/bewoner een commerciële prikkel geven aan bedrijven en zullen zij zich eerder aan de verkeersregels gaan houden. Het behalen van de status van AVO moet een verdienste zijn en een keurmerk zijn voor verkeerskwaliteit in de wijk.

De campagne haakt ook aan bij al bestaande projecten en evenementen in Overvecht. Natuurlijk haken we aan bij de Vueltu. Maar ook Heel Overvecht fietst, want het zou natuurlijk prachtig zijn om met de campagne mensen uit de auto te krijgen en op de fiets. Daar snijdt het mes aan twee kanten, namelijk duurzaamheid en verkeersveiligheid gaan zo hand in hand.

Naast de bewoners willen we het draagvlak vergroten om samen te werken met bestaande organisatiestructuren binnen Overvecht. Zij hebben al een bereik en daarom is het goed om deze netwerken in te zetten. Te denken valt aan organisaties als: Jongeren Cultuurspot
Overvecht, ondernemersverenigingen, wijkraad Overvecht, Moskee Omar Al-Farouk, kerkgemeenschappen, sportclubs, Project O em bewonersplatform Overvecht. Welke maatregelen er in Overvecht ook genomen moeten worden om de wijk verkeersveiliger te maken er zal altijd tekst en uitleg gegeven moeten worden waarom deze maatregelen er zo uitzien en waarom ze genomen zijn. Dit dient gedaan te worden door een campagne. Een dergelijke voorlichtingscampagne over het hoe en waarom van de verkeersveiligheid in Overvecht wil Zeebenen Film opzetten.

Denk je dat dit bijdraagt aan de verkeersveiligheid van Overvecht, stem dan op dit idee, zodat dit uitgevoerd kan worden.