Idee, zoals ingediend door  bureau:
HR Groep

ACTIBUMP

Ons concept wordt verhandeld onder de naam Actibumb. Actibump is een dynamisch en selectief verkeerssysteem. Alleen die weggebruikers die zich niet aan de geldende snelheidslimieten houden, ondervinden hinder van het systeem.

Een radar meet de snelheid van de naderende weggebruiker. Houd de verkeersdeelnemer zich aan de toegestane snelheid? Dan gebeurt er niks en kan de Actibump zonder hinder worden gepasseerd. Wordt de maximum snelheid overschreden? Dan wordt Actibump geactiveerd en zakt de module enkele centimeters in het wegdek. Hierdoor ontstaat een voelbare oneffenheid die de snelheidsovertreder ertoe aanzet zijn snelheid aan te passen.

Onderdeel van de softwareapplicatie voor de Actibump is een leefbaarheidssensorpakket. Luchtkwaliteit, geluid en grondtrillingen worden gemeten en gerapporteerd. Dit kan afzonderlijk worden geïnstalleerd, gekoppeld aan de Actibump. Deze software heet EdevaLive. Het is software bedoelt als een service. Het visualiseert verzamelde gegevens en is toegankelijk via de web interface. Dit systeem zorgt ook voor externe bewaking van alle hardware. Het slaat gegevens op. Wij zorgen voor toegang tot het systeem en voor web beveiliging. Dynamische oplossingen zoals Actibump zorgen niet alleen voor een veilige snelheid, maar ook voor een goede verkeersstroom.

1 Effectiviteit

Verkeersveiligheid is zeer belangrijk voor de gemeente Utrecht. De gemeente is daarom op zoek naar een oplossing om de snelheid te verlagen naar 30 km/u in een aantal wijken. In Utrecht zijn zogenaamde "black spots" plekken waar ongevallen hebben plaatsgevonden of waar regelmatig gevaarlijke incidenten voorkomen. Analyse wijst uit dat een groot deel van de ongevallen zijn veroorzaakt doordat weggebruikers zich niet aan de geldende snelheidslimieten hielden.

Onderzoek toont aan dat bij een botsing tussen een personenauto en een voetganger, de overlevingskansen van een voetganger dramatisch dalen als de snelheid van de auto toeneemt: bij een botsing met 30 km/uur overlijdt 'slechts' 5% van de voetgangers; bij een snelheid van 50 km/uur is dat al 45% en bij 65 km/uur overlijdt zelfs 85% (ETSC, 1995).

Actibump dwingt een snelle leercurve af waardoor de verkeersveiligheid op zeer korte termijn significant verbetert.

Wanneer het voertuig zich aan de toegestane 30km/u houdt, gebeurt er niks en kan de Actibump zonder hinder worden gepasseerd. Wordt de maximum snelheid overschreden? Dan wordt Actibump geactiveerd en zakt de module enkele centimeters in het wegdek. Hierdoor ontstaat een voelbare oneffenheid die de snelheidsovertreder ertoe aanzet zijn snelheid aan te passen.

In Zweden en Australië heeft men de Actibump al in gebruik genomen. Door het grote succes wordt de Actibump in deze landen op steeds meer plekken geïnstalleerd.

2 Uitvoerbaar

Actibump is niet hinderlijk voor fietsers, voetgangers, mindervalide personen of andere weggebruikers. Het systeem wordt in het midden van de rijstrook geplaatst, op gelijke hoogte van het wegdek en op ongeveer 40cm afstand van de rand van de weg. Voetgangers, fietsen en mensen met een rolstoel rijden doorgaans niet sneller dan 30 km/u. De Actibump zal daarom niet worden geactiveerd.

Het doel is een slimmere en plezierige stad voor iedereen. Actibump zorgt voor structurele verbetering van het snelheidsgedrag en een optimale verkeersstroom. Dit alles zonder de toegankelijkheid van lijn- en hulpdiensten te schaden.

3 Budget

Van een speciaal Plan van Aanpak is geen sprake in deze situatie. Actibump is een bestaand systeem dat in het buitenland al met succes in gebruik is genomen. Sinds januari 2020 is Actibump leverbaar in Nederland.

Voor het bespreken van het idee, en de uitwerking daarvan in een praktijksituatie, vragen we €38.600,-.

4 Toegankelijkheid

Met Actibump blijven wegen goed toegankelijk. Ook voor voetgangers, mindervaliden, fietsers of andere weggebruikers. Het systeem wordt in het midden van de rijstrook geplaatst op ongeveer 40 cm van de rand van de weg. Voetgangers, fietsen en mindervaliden rijden doorgaans niet sneller dan 30 km/u en worden daarom niet gehinderd door de werking van de Actibump.

Een slimmere en plezieriger stad voor iedereen: het behoeft geen nadere toelichting dat openbaar vervoer, ambulances, brandweer en politie niet gehinderd worden door de werking van de Actibump. Zij beschikken over een transponder waarmee het systeem wordt gedeactiveerd. Door het Actibump-systeem in vitale gebieden, zoals voetgangersoversteekplaatsen te situeren, kunt u zorgen voor een veilige snelheid en een optimale verkeersdoorstroming zonder dat dit ten kosten gaat van de toegankelijkheid.

5 Duurzaamheid

Actibump wordt aangestuurd vanuit een gebruiksvriendelijk software platform, EdevaLive. Het platform kan worden aangesloten op een uitgebreid sensorsysteem en kan vervolgens real-time gegevens aanleveren voor milieu-, stads- en verkeersplanning. Via de gebruiksvriendelijke interface worden de gegevens getoond aan de wegbeheerder, en desgewenst de weggebruiker.

EdevaLive verzamelt real-time informatie over passanten, bijvoorbeeld het aantal passanten en de gereden snelheid. Dit maakt diverse analyses mogelijk en faciliteert datagedreven besluitvorming. Het platform biedt gegevens voor ruimtelijke ordening, stadsplanning en verkeersplanning. Met behulp van een slim systeem voor snelheidsbeheer bereikt u een aangenamere binnenstad.

"Sneller en aangenamer en comfortabeler rijden verhoogt het gebruik van het openbaar vervoer, vermindert de CO² -uitstoot en lawaai en draagt daarmee bij aan een aangenamerestad." Leefbaarheid in de stad wordt sterk beïnvloed door de luchtkwaliteit en geluidsoverlast. Actibump kan deze aspecten meten, zodat hier actie op ondernomen kan worden.

Als symbool voor de klimaatverandering produceert en levert HR Groep bamboe verkeersborden en ondersteuningsconstructies. MOSO bamboe is een grassoort welke na vijf jaar houtkenmerken vertoond en daarna 20 jaar in buitenruimten aan alle weersomstandigheden kan worden blootgesteld. Het alternatief voor aluminium borden is

in de Nederlandse NEN3381:2020 geaccepteerd. Na levering van meer dan 10.000 exemplaren in Europa kan worden gesproken van een succes. Weggebruikers hebben oog voor de vriendelijke en duurzame variant van buitenobjecten. Bamboe absorbeert CO² tijdens het groeiproces en is na transport CO² neutraal. Het is een biobased materiaal.
6 Omgeving

Actibump veroorzaakt minder overlast van geluid en trillingen dan regulieren verkeersdrempels. Dit resulteert in een prettige leegomgeving voor omwonenden. Omwonenden zullen zich veiliger voelen in hun straat. Ouders hoeven zich minder zorgen te maken als hun kinderen de weg oversteken. Actibump wordt alleen geactiveerd door auto's, bussen en scooters en heeft geen invloed op fietsers, mindervaliden en voetgangers. Het systeem neemt geen extra ruimte in en is nauwelijks aanwezig.